VOOR PARTICULIEREN: De op wens aangepaste programma’s zijn onmiddellijk beschikbaar en bevatten het gewenste studiepakket voor persoonlijke kennisontwikkeling. Flexibele en aanpasbare programma’s voor specifieke opleidingsbehoeften en persoonlijke bijeenkomsten kunnen voor u worden georganiseerd op de data en locatie die voor u het meest geschikt zijn. Heeft u interesse in het bijeenbrengen van bepaalde onderwerpen in één cursus? Wij ontwerpen lesmateriaal dat geschikt is voor uw specifieke behoeften en wensen.

Neem gerust contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden.

VOOR BEDRIJVEN: De in-huisprogramma’s zijn beschikbaar voor organisaties die een training wensen voor hun teams met specifiek ingerichte programma’s. In-huis training heeft als voordeel dat het geheel flexibel en praktisch is: het programma kan bij u in het bedrijf worden gedoceerd of op een andere locatie van uw keuze. De training wordt naar wens aangepast: het materiaal wordt geheel bepaald door uw bedrijfsbehoeften en wordt zodanig ingericht dat de leerdoelen waarop uw organisatie zich richt worden behaald. De training wordt gegeven op basis van handige praktijkoefeningen en groepswerk.

Neem s.v.p. contact met ons op voor meer informatie.